معرفی

مشخصات فردی

محسن واعظ قاسمی

نام - نام خانوادگی : محسن   واعظ قاسمی

پست الکترونیکی : mohsen.vaez@iaurasht.ac.ir , mohsen.vaez@gmail.com

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی صنایع گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه آزاد اسلامی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی صنایع گرایش مهندسی صنایع
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه علوم و فنون مازندران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : دکتری تخصصی ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیات
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

    مشاور مدیرعامل شرکت گسترش خدمات ارتباطات کاراشاب، 1396

    مشاور و مدیر پروژه آسیب شناسی شرکت محور سازان ایران خودرو، 1395

    عضو شورای پژوهشی دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، 1395

    عضو کمیته علوم شناختی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، 1395

    مشاور مدیرعامل شرکت تن درست از سال 1395 تا کنون

    مجری برنامه راهبردی پنج ساله ششم دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات 1394

    مدیر پروژه برنامه ریزی تولید و توالی عملیات شرکت پلی پروپیلن جم با طراحی نرم افزار آنلاین 1394

    عضو هیات علمی وابسته پژوهشکده چشم انداز و آینده پژوهی 1394

    عضو شورای فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان 1394

    مدیر داخلی و عضو هیات تحریریه مجله Iranian Journal of Optimization از سال 1393

    عضو شورای ارزیابی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت 1394

    عضو کار گروه ساماندهی پایگاه های اینترنتی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی 1394

    همکار پژوهشی طرح آمایش سرزمینی دانشگاه آزاد اسلامی 1394

    مسئول بروز رسانی طرح جامع آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی در استان گیلان 1394

    مسئول بروز رسانی طرح جامع آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی در استان مازندران 1394

    عضو کمیته ارزیابی عملکرد و تعالی سازمانی سازمان مرکزی داتشگاه آزاد اسلامی از سال 1394 تا کنون

    مجری پروژه بهینه سازی توالی عملیات تولید شرکت پلی پروپیلن جم 1394

    مجری طرح کشوری راهکارهای ارتقا رتبه واحد های دانشگاه آزاد اسلامی در موسسات رتبه بندی 1394

    مجری طرح ارتقا رتبه وبومتریک واحد رشت 1393

    عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت با درجه استادیاری از سال 1393 تا کنون

    مجری پروژه بهینه سازی ترکیب تولید شرکت پلی پروپیلن جم 1393

    مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گیلان 1392 الی 1393

    مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه از سال 1391 الی 1392

    مشاور و عضو گروه بهره وری بانک ملت 1387 الی 1392

    مشاور مدیرعامل شرکت جامه پوش آرا 1385 الی 1395

    عضو هبات تحریره مهمان ژورنال The Scientific World Journal با ضریب تاثیر 1.73 درسال 2014

    عضو هیات تحریریه ژورنال Data Envelopment Analysis and Decision Science از سال 2012

    مجری طرح ارتقا رتبه وبومتریک واحد تهران مرکزی، 1393

    مشاور مدیرعامل شرکت نسج بافت سپاهان 1392 الی 1393

    مشاور معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران 1392

    همکار طرح پژوهشی طراحی نرم افزار پایش برنامه راهبردی دانشگاه آزاد اسلامی 1391

    عضو کمیته تحلیل پوششی داده های مجمع تشخیص مصلحت نظام 1391

    مدرس طرح کشوری ارزیابی عملکرد و رتبه بندی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی 1390

    عضو کمیته تلفیق برنامه راهبردی دانشگاه آزاد اسلامی در سازمان مرکزی 1390

    همکار طرح پژوهشی ارزیابی عملکرد و رتبه بندی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی 1390

    همکار طرح پژوهشی تدوین برنامه راهبردی 5 ساله دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران 1389

    مشاور مدیرعامل شرکت پرنیان آسیا از سال 1386 الی 1387

    مشاور مدیرعامل شرکت نیو از سال 1386 الی 1388

    مشاور مدیرعامل شرکت آرا پوشش تهران از سال 1383 الی 1386

    مجری پروژه طراحی سیتم قیمت تمام شده شرکت بایونیک 1384

    مسئول پروژه راه اندازی سیستم ارزیابی کار و زمان شرکت زکیه فام 1383

    مسئول پروژه ارتقا کیفیت سیبک مزدا در شرکت جلوبندی سازی لاهیجان 1382

    مدیر پروژه راه اندازی سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 شرکت زرناز لنگرود 1382

 عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

  • عضو انمجن ایرانی تحلیل پوششی داده ها
  • عضو انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
  • عضو کمیته ارزیابی  و تعالی سازمانی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
  • عضو تخصصی شورای فناوری اطلاعات استان گیلان


تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : علوم پایه - ریاضی

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

محسن واعظ قاسمی
محسن واعظ قاسمی

محل خدمت :
    دانشکده علوم پایه
مرتبه علمی :
    استادیار
^