فعالیت های اجرایی گذشته - جوایز و تقدیر نامه ها

    سخنران مدعو در کنفرانس ملی برند با عنوان مشکلات برند سازی در صنایع ایران در برج میلاد تهران 1392

    مدیر موفق صنایع در برنامه تلویزیونی کلید از شبکه سوم سیما 1392

    سرباز نمونه نیروی مقاومت بسیج کل کشور در دوران سربازی

    دارنده مقاله برگزیده دوره همایش های چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در مجمع تشخیص مصلحت نظام

محسن واعظ قاسمی
محسن واعظ قاسمی

محل خدمت :
    دانشکده علوم پایه
مرتبه علمی :
    استادیار
^