یادداشت

برگزاری کلاس

قابل توجه دانشجویان درس مدیریت کیفیت و بهره وری

کلاس روز پنجشنبه به تاریخ یازدهم آذر نود و پنج تشکیل نمی گردد.

 

موفق و پیروز باشید

محسن واعظ قاسمی
محسن واعظ قاسمی

محل خدمت :
    دانشکده علوم پایه
مرتبه علمی :
    استادیار
^